ETUSIVU KOSTEUSMITTAUS  KUNTOTARKISTUS  ENERGIATODISTUS  PINTA-ALA  HINNAT YHTEYDENOTTO
Banneri

asunnon virallinen pintaala

Mittaamme, raportoimme ☏ 0405306040

KUN HALUAT TIETÄÄ 

Rakennuksen pinta-alan.

Kuva1

Rakennuksen pinta-alan laskemiseen oma standardi Standardisoimisliitto on julkaissut rakennuksen pinta-alan laskemista käsittelevän standardin SFS 5139. Standardi määrittelee huonealan, rakennusosa-alan, huoneistoalan, kerrostasoalan, bruttoalan ja käyttöalan. 

 Huoneistoala ja asuintila ovat tärkeitä käsitteitä mm. asuntoyhtiöissä ja asuntokaupassa. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on huoneiston pinta-alaksi määriteltävä huoneistoala. Huoneistoala on ala, jota rajaavat huoneiston sisällä olevien runkorakennusosien huoneiston puoleiset pinnat. 

Asuntojen markkinoinnin yhteydessä taas asuntoja markkinoivan elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa asuintila. Velvoite koskee niin osakeasuntojen kuin omakotitalojenkin markkinointia. Kerrostaloissa asuintila ja huoneistoala ovat saman sisältöisiä, mutta pientaloissa asuintila voi olla pienempi, kuin huoneistoala. 

 Laskemista varten mitat luetaan ja laskutoimitukset tehdään vähintään neljän merkitsevän numeron tarkkuudella. Mittoja ei tarvitse kuitenkaan lukea tarkemmin kuin 10 millimetrin tarkkuudella. Alat ilmoitetaan neliömetreinä kokonaislukuina. Alle sadan neliön alat ilmoitetaan puolen neliömetrin tarkkuudella. Alat lasketaan pohjapiirroksista. 

 Käyttöala sisältää myös rakennetut, ei-maavaraiset ulkotilat, kuten parvekkeet, luhtikäytävät, terassit ja kannet. Huoneala on rakennuksen tilan ala, jonka rajoina ovat tilaa ympäröivät seinät tai niiden ajateltu jatke. Kaappien ja muiden kiintokalusteiden ala lasketaan huonealaan. Bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Se lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen alojen summana. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta siitä, ovat huoneet kylmiä vai lämpimiä. 

 Standardin opastavissa liitteissä on selostettu säädöksiä, jotka käsittelevät rakennuksen pinta-alan laskemista Suomessa. Asunto-osakeyhtiölaki on edellyttänyt Suomessa vuoden 1992 alusta, että rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala merkitään yhtiöjärjestykseen. Valtioneuvoston asetuksen mukaan standardin SFS 5139 mukaan laskettu huoneiston pinta-ala on rakennusalalla yleisesti hyväksytty mittaustapa. 

 Standardin voimassa oleva versio on julkaistu vuonna 2011. Standardin on laatinut Rakennustuoteteollisuus RTT. Standardin teknisestä sisällöstä on vastannut suuressa määrin Rakennustietosäätiö 

 

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnista (2001/130) edellyttää, että asuntoa myytäessä tiedoista on käytävä ilmi ilmoitettavan myyntikohteen huoneluku ja pinta-ala eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin. Ilmoitusvelvollisuudesta pidättäytyminen tai väärän tai virheellisen tiedon antaminen voi realisoitua asuntokaupan tai kiinteistökaupan purku-, vahingonkorvaus- tai hinnanalennus riitana tuomioistuimissa. 

Asuintilaksi luokiteltavan asuinhuoneen huonekorkeuden tulee kuitenkin olla vähintään 2.4m.

Myyntiesitteissä tai ilmoituksissa välittäjien usein käyttämä klausuuli ”kauppahinta ei perustu neliöihin” tai vastaava, ei ole oikeudessa kovinkaan vahva väite ja sen menestymismahdollisuudet oikeuskäytännön valossa ovat erittäin heikot.  

Myyjän vastuuta ei vapauta myöskään tiedon paikkansapitävyydessä yhtiöjärjestykseen vetoaminen, tiedon on oltava faktisesti tosi (katso esim. HelHO:2007:3). 

Kuva3

Palvelemme kaikissa kosteusmittaus ongelmissa, nyt epäilyille loppu.  

Laatoitus yleistyi pientalojen märkätiloissa 1960-1970-luvuilla. Kosteussulkua levyrakenteen päälle vaadittiin kuitenkin vasta vuoden 1983 RT-ohjeessa ja kivirakenteisille seinille vaadittiin kosteussulku vasta vuonna 1994.

myynti(a)ipen.fi

 0405306040

+358 40 5306040

jani.penttila(a)ipen.fi 

Logo2

Insinööritoimisto Penttilä Oy 
2319461-0

Facebook

Katso yrityksen selvitys Zeckitistä